Айыл аймагы

 Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат

Наименование  центра айыл окмоту   с.Суусамыр

Названия населенных пунктов, входящих в данный айыл окмоту:   с.Суусамыр, с. Тунук, с.1-Мая, с. Кожомкул, с. Кайсар, с. Кызыл Ой

Айыл өкмөтүнүн башчысы: Сейткулов Максат Надырович      

 История образования округа

Суусамырский  айыльный  округ  представляют  6 сел,  Суусамыр,  Кожомкул,  Тунук, 1-Мая, Кайсар и Кызыл ой.  Села  Кожомкул,  1-Мая,  Кызыл ой  были образованы  в  дореволюционное  время,  а  села  Суусамыр, Тунук  образованы   в 1937-1938 годах,  село Кайсар  получило  статус  села   в  1952 году.  До  1952 года  Сусамырский  регион  находился   введении  Жумгальского  района  Нарынской  области и был  передана  в ведение  Калининского  района Чуйской области.   В 1952 году  по Суусамырской  долине  была  образована  МТС (машинно-тракторная  станция),  через  несколько  лет был  преобразован  в  МЖС (машинно-животноводческая  станция),  с1975 года была  передана  введение  Панфиловского  района. С 1976  года  МЖС  была  преобразована  в ГОО (головное  овцеводческое  обьединение).   С 1982 года  Суусамырская  долина  была  передана    введение  Жумгальского  района  Нарынской  области, ГОО  было реорганизовано  и  были  образованы  совхозы  Суусамыр и Кызыл ой,  а также  два  сельских  совета.  В 1991 году  в декабре  месяце  был  образован  Суусамырский  район  Нарынской  области, были образованы  еще  три  совхоза  Мин Булак, Каракол, УЧ Эмчек.

Просуществовав до ноября месяца 1993 года  Суусамырский  район,  был  реорганизован  и передан  введение  Жайылского  района Чуйской  области. При реорганизации  района  вновь  образованные  три  совхоза  тоже  были реорганизованы.

       В 1994 году  совхозы  Суусамыр  и Кызыл ой  были  реорганизованы  и  были  созданы ОКХ (обьединенные  крестьянские  хозяйства). В 2004  году   ОКХ  Суусамыр было  обьявлено  банкротом  и реорганизовано.

       В 1994  году  был образован  Суусамырский  айыл  окмоту,  в 2008  году  переименован  в Суусамырский  айыльный  округ.


Чуй областынын

                                                                                              Жайыл районунун

                                                                                                            Суусамыр АК

                                                                                          сессиясында  бекитилди

  № ____ «_____»______ 2017-ж

.

______________Н. Кулматов

2017 жылдын апрель айынан — 2019 жылдын

декабрь айына чейинки

Суусамыр айыл аймагынын өнүгүү стратегиясы жана инвестициялык планы.

(PDF форматында стратплан Суусамыр)

Чуй облусу

Жайыл району

Суусамыр АА

Бул документ Суусамыр ААнын  жумушчу тобу

тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу     

органдарынын жана жергиликтүү аймактын

жашоочулары менен биргеликте АРИСтин

эксперттеринин консультацияларынын жардамы

менен түзүлдү.

 

Суусамыр айылы  2023-ж.

Кириш сөз.

1991-жылдан тартып биздин Сусамыр айыл аймагында Кыргызстандын баардык эле жериндегидей социалдык, экономикалык, жалпы эле баардык тармактарда аябагандай чон өзгөрүүлөр болду. Бул өзгөрүүлөр Советтер Союзунун таркалышы менен, өзүбүздүн көз карандысыздыкка ээ болгондон тарта бащталды. Кээ бир өзгөрүүлөр жакшы жака багытталса, социалдык экономикалык  жактан кескин түрдө начар жактарга өзгөрүүлөр болду. Экономиканын анын ичинде айыл чарбасынын, билим берүү, саламаттык сактоо башка социалдык кызмат көрсөтүү чөйрөсү аябагандай начар абалга учурады. Элибиздин жакырланышы, жумушсуздук 90-жылдардын этегинде  абдан чоң көрсөткүчкө жеткен. Биздин АА-та баардык эле Кыргызстандын АА-дай аракечтик, кылмыштуулук да осуп турган учуру болгон.

Ошону менен бирге бул озгоруулордун жакшы жактарын да айтпасак болбос. Жалпы Республикаланын  денгээлинде жургузулгон жер реформасынын негизинде, ар бир айыл тургунубуз жер улушуно ээ болду, совхоз таркатылганда техника жана мал улуштору да элибизге тийди. Эмгекчил дыйкандарыбыз жерлерди иштетип, мал чарбасын жакшы денгээлге которду десек болот. Айыл аймагыбызда, жайкысын кымыз менен дарылоо, анчылык кылуу, туризм, экотуризм,  коомдук тамактануучу жайлар, мейманкана ж.б., чакан бизнес турлору онугуу жолунда.

 

 

 1. Өнүүгүнүн өңүтү. (Видение развития)

Бул стратегиялык планды жазууда биз Суусамыр АА келечекте мындай болот деп элестетебиз:

Суусамыр АА биздин Республиканын 6  облусун бириктирип турган магистралдык жолдун боюнда жайгашкандыктан, келечекте автоунаа жолдору сапаттуу, эл аралык стандартка жооп берет, экономикасы – анын ичинде агрардык сектору мал чарбачылыгы,осумдукторду остуруу, балык чарбачылыгы онукккон элибиздин социалдык кызматтарга  муктаждыктары чечилген, саламаттыкты сактоо, билим беруу жакшы денгээлде онуккон, а/а та чакан жана орто бизнес, айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу  чакан жана орто ишканалары жакшы онуккондуктон – жумушсуздук кескин турдо кыскарган  жергиликтуу бюджетке финансылык каражаттар коптон тушуп, АА быз окмоттун дотациясынан чыккан, элибиз туризмди жакшы оздоштуруп, анын ичинде экотуризмге басым жасалгандыктан, экологиялык, санытардык мыйзамдардын бузулушуна жол берилбеген экологиянын, жаратылыштын тазалыгы сакталган, социалдык экономикалык инфраструктурасы онуккон жанаэлге сапаттуу кызмат корсоткон,спорт чойросундо, анын ичинде улуттук ат оюндарынын онугуусу жогорку денгээлге жеткен, республикалык масштабдагы спортчулар, даярдануучу спорт комплекстери жана ипподромдору бар айылдык аймак деп элестетебиз. 

 1. Социалдык – демографиялык маалыматтар1-бөлүк.

1.1. Староста, лидерлер:

Айыл аймак Айыл өкмөт башчысы
Суусамыр а/а Сейткулов Максат Надырович

1.2.  Калктын жана короолордун саны жөнүндө маалымат  (адамдардын саны)

2023-ж.
1 Айылдын калкынын саны 7274
2 Айылда короолордун саны 1318
 1. 3. Калктын саны (адамдардын саны )
2023-ж.
  Жынысы:  
1 Эркектер 3785
2 Аялдар 3489
Жашы
3 0 -15 жаш 1899
4 16 -17 жаш 268
5 17 – 65 жаш 4312
6 63 жаштан жогору 795
7 Жалгыз бой картаң жарандар
8 Толук эмес үй-бүлөлөр (бир ата-энеси жок) 731
9 Толук үй-бүлөлөр 972
 1. 4. Улуттук курам (адамдардын саны)          (Эгер жок болсо, 0 – койгула)
    2023-ж.
1 Кыргыздар 7271
2 Өзбектер
3 Орустар 2
4 Дуңгандар
5 Уйгурлар
6 Татарлар
7 Казактар 1
8 Тажиктер
9 Башкалар

1.5. Жакырчылыктын деңгээли (үй-бүлөлөрдүн саны)

  Үй-бүлөлөрдүн жан башына орточо кирешесинин деңгээли (айына) 2023-ж.
1 140 сомго чейин 92
2 141- 400 сом 349
3 401-600 сом 677
ЖЫЙЫНТЫГЫ: 1118
 1. 6. Турак-жай менен камсыздалышы  (үй-бүлөлөрдүн саны
Үй-бүлөлөрдүн саны: 2023-ж.
1 Өзүнүн үйү/батири бар 1214
2 Өзүнүн үйү/батири жок 101
Анын ичинен:
3 Жабдылган үй/батир 808
4 Жарым-жартылай жабдылган үй/батир 210
5 Жабдылбаган үй/батир
6 Времянка, чакан үй 75
7 Үйдү/батирди/жатакананы ижарага алышат 18
8 Туугандарыныкында жашайт 12

2-бөлүк. Экономикалык түзүм

 1. 1. Эмгек ресурстары (адамдардын саны)
    2023-ж.
1 Эмгекке жарамдуу 4118
2 Алардын   ичинен аялдар 2001
Эмгекке жарамсыздар, алардын ичинен:
4                     Пенсионерлер 585
5 Аялдар 600
6 16 жашка чейинки балдар 1629
7 Майыптар 199
8 Жумушсуздардын саны 1668
9 ИК катталгандар 42
10 ИК катталбагандар  
 1. 2. Түзүлгөн жумуш орундарынын саны (саны) (Эгер түзүлбөсө – 0 койгула)
    2017-ж.
1 Ишкерлердин эсебинен 41
2 Чакан жана орто бизнести өнүктүрүүнүн эсебинен 51
3 Калкты ишке орноштурууга  көмөк көрсөтүү фондунун эсебинен
4 Эл аралык долбоорлордун эсебинен 2
5 Башкалар (толуктап жазгыла)
 1. 3. Жер үлүштөрү бар үй-бүлөлөрдүн саны (үй-бүлөлөрдүн саны)
    2017-ж.
  Үй-бүлөлөрдүн саны:
1 Жер үлүшү бар 920
2 Жер үлүшү жок 134
3 Айылдын бир жашоочусуна канча себүү (сугаруу) жери туура келет? (га)

 

 1. 4. Сиздин айылдын жашоочуларынын кирешесинин негизги булактарын санап өткүлө (жооптун БИР вариантын белгилегиле)
    2017-ж.
1 Мал багуу 1
2 Жер иштетүү
3 Кызмат көрсөтүү чөйрөсү (соода ж.б.)
 1. 5. Иштеген абалда автоунаасы,айыл чарба техникасы жана унаа транспорту бар үй-

бүлөлөрдүн саны.

  Үй-бүлөлөрдүн саны төмөндөгүлөргө ээ: 2017-ж.
1 Жеңил автоунаа 331
2 Жүк ташуучу автоунаа 70
3 Мотоцикл 2
4 Айыл чарба техникасы 45
5 Унаа  транспорту 30
6 Транспорттун жана техниканын эч кандай түрү жок

 

 

 

 1. 6. Айылдарда болгон айыл чарба багытындагы объекттер

 

Объекттердин аталышы 2023-ж.
Жок Бар Эгер болсо, алардын ичинен:
Иштеген  (даана) Иштебеген  (даана) Жалпы саны  (даана)
1. Тегирмендер
2. Темиркана
3. Дан кырман 2 1 1
4. Үрөндүк  кырман
5. Механикалык өнөрканалар 1 1 1
6. Чарбалык гараждар 1 1 1
7. Тоют цехтери
8. Унаага май куюучу станциялар 1 1 1
9. Ветрорукана
10. Ветдарыкана 1 1 1
11. Башка
Бардыгы: 6 5 1 6
  2023-ж.
Төмөндөгүлөр бар үй-бүлөлөрдүн саны:
1 Ири мүйүздүү мал, анын ичинде уйлар 6141
2 Жылкылар 5337
3 Койлор 28798
4 Эчкилер 7691
5 Канаттуулар 4582
6 Коендор
7 Чочколор
8 Башка
9 Жок
 1. 7. Жаныбарлардын төмөндөгү түрлөрү бар үй-бүлөлөрдүн саны:

 

            3-бөлүк. Социалдык инфраструктура

 1. 1. Билим берүү мекемелери
  Мектеп мекемесинин түрү Мектеп мекемесинин болушу жана курулган жылы
Иштебейт иштейт Курулган жылы
1 Мамлекеттик башталгыч мектеп (1-4)  1
2 Мамлекеттик орто мектеп (8-9)
3 Мамлекеттик толук орто мектеп  (1-11) 5
4 Жеке мектеп
 1. 2. Мектепке барбаган балдардын саны (балдардын саны)
    2017-ж.
1 Материалдык себептер боюнча мектепке барбаган балдардын саны
2 Ден соолугунун абалы боюнча 8

3.2 Мектепке чейинки мекемелер (Эгер мектепке чейинки мекемелер жок болсо, кийинки

пунктка өткүлө)

  Мектепке чейинки мекеменин түрү Мектепке чейинки мекеменин болушу жана курулган жылы
Иштебейт Иштейт Курулган жылы
1 Балдар бакчалары  1  2022
2 Ясли
 1. 4. Медициналык мекемелер (Эгер медициналык мекемелер жок болсо, кийинки пунктка өткүлө)
Медициналык мекеменин түрү Медициналык  мекеменин болушу жана курулган жылы
Иштебейт Иштейт Курулган жылы
1 Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП) 5
2  Участкалык Оорукана 1
3 Дарыкана 1
 1. 5. Маданият-көңүл ачуу мекемелери(эгер жок болсо, кийинки пунктка өткүлө)
Маданият-көңүл ачуу мекемелеринин түрү Мекеменин болушу жана курулган жылы
Иштебейт Иштейт Курулган жылы
1 Маданият үйү
2 Клуб 2
3 Китепканалар 5

             4-бөлүк. Физикалыкинфраструктура

 1. 1. Көпүрөлөр
Көпүрөлөр жана өтмөктөр

 

Курулманын болушу жана курулган жылы
Иштебейт иштейт Учурдагы Капиталдык
1 Көпүрө 1 1 1
2 Көпүрө 2 1 1
3 Көпүрө 3 1 1
4 Көпүрө 4 1 1
 1. 2. Жолдор
Жолдун турлору Км
Жалпы жолдун узундугу 140
Анын ичинен:
Асфальт жолдор 20
Таш жолдор 120

           5-бөлүк. Суу ресурстары   Таза ичуучу суу ( АК таза суу менен айылдарды камсыздоосу)

  Суунун кайсы жактан камсыздалынышы %
  Суу тутугу 52
  Арыктан ичуучу суу 48
  Алынып келуучу суу

             5.2. Сугат суусу

  Кайсы жактан камсыздандырылат %
1 Ирригациялык система
2 Арыктан сугарылуучу система 5
     

              6-бөлүк. Электр энергиясы           

АА аталышы Айылдарды электроэнергиясы менен камсыздалуусу (%)
Эн жакшы Жакшы Орто Начар
Суусамыр 50 30 20
         

               7-бөлүк. ӨЭУ, коомдоштук уюмдар

Аталышы Саны
1 ӨЭУ саны 2
2 Коомдоштук уюмдардын саны 6

              8-бөлүк. Айылдагы донордук уюмдар

Донордук уюм Айылда иш алып барат (барган)?
Ооба Жок
1 Дүйнөлүк Банк
2 ПРООН 1
3 Азия Өнүктүрүү Банкы
4 Айылды консультациялоо кызматы 1
5 Сорос-Кыргызстан фонду
6 АРИС 1
7 ТАО 1

              9-бөлүк. Акыркы 3 жылда аркарылган долбоорлор.

Аткарылган долбоорлор Каржы булактары
  30 000сомдон жогору Донорлор Коомчулук Жергиликтуу бюджет Башкалар
  Жайыттардын инфраструктурасын жакшыртуу долбоору Айыл чарба министр., ПРООН
           

 

            10-бөлүк. Миграция  

10.1. Акыркы 6 айдын ичинде  айылдын канча жашоочусу айылга келген/айылдан  

         кеткен?

Жашы Келди Кетти
1. 18-30 жаш 17 147
2. 31 жана андан жогору жаштагылар 20 65

                 11-бөлүк. Приоритеттүү көйгөйлөр.

Приоритеттүү көйгөйлөр.
1 Бала-бакчанын жоктугу
2 Жолдор
3 ФАП
4 Клуб
5 Маданият үйү
6 Клубдун материалдык техникалык базасынын начардыгы
7 Таза суу
8 Спорт комплекс
9 Туризмдин онукпошу
10 Ат оюндарынан башка спорттун турлорунун  онукпошу
11 Айылчарба продукцияларын кайра иштетуучу заводдордун жоктугу
12 Ветеринардык даарыкана
13 Медициналык даарыкана
14 Малды жасалма жол менен уруктандыруу
15 Кочолорду жарыктандыруу
16 Копуролорду ондоо
17 Спец.техниканын жетишсиздиги
 1. Абалды талдоо (SWOT-талдоо)

Абалды талдоону биз коомчулуктун кучтуу жактарын, алсыз жактарын, мумкунчулукторун жана коркунучтарын эске алуу менен жургуздук.

Кучтуу жактары:

1.    Мал чарбачылыгы онуккон

2.    Магистралдык жолдо жайгашкан

3.    Экологиялык таза продукциялары бар

4.    Кучтуу депутаттык корпус

5.    Эмгекчил эл

6.    Жайыттардын жетиштуулугу

7.    Жакшы денгээлде онуккон фермердик чарбалардын болушу

8.    Суу чарбасынын жана суу ресурстардын коптугу

9.     Жаратылыш ресурстарынвн болушу- кен байлыктар ж.б.

Алсыз жактары:

1.    Мектепке чейинки балдарды тарбиялоо,окутуучу бала бакчалардын жоктугу

2.    Маданият  тармагынынын акыркы убакта онукпогондугу

3.    Спорттун бир гана турунун онугушу(Кок-бору спорту)

4.    Ондуруштун жоктугу

5.    Майда чакан орто бизнестин аз онугушу

6.    Агро техниканын жетишсиздиги

7.    Айыл чарба продукцияларынн кайра иштетуучу ишканалардын жоктугу

8.    Ветсервистин онукпогондугу

9.    Асыл тукум чарбаларынын жокко эсеси

10. Уроон чарбасынын жоктугу

11. Айыл аймагынын ичиндеги жолдордун начардыгы

Мумкунчулуктору:

1.    Соц инфраструктуранын болушу

2.    Мал чарбасын кобойтуу мумкунчулугу

3.    Асыл тукум чарбаларын оздоштуруу

4.    Урон чарбасын тузуу

5.    Вет сервисти оркундотуу

6.    Айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу цехтерди ачуу

7.    Айыл чарба продукцияларын Кыргызстандын баардык областарына  сатуу мумкунчулугу

8.    Туризмди онуктуруу

9.    Кымыз менен дарылоочу жайларды салуу

10. Бал иштетууну,дары чоп чогултууну оркундотуу

11. Балык остуруучу ишканаларды салуу

12. Магистралдык жолдо коммдук тамак аш, мейманкана, автосервис, медицина тармагындагы корсотулуучу кызматтарды онуктуруунун мумкунчулуктору .

Коркунучтары:

1.    Балдарыбыздын мектепке даяр эместиги

2.    Жаштардын миграциясы

3.    Жаштарга спорт комплекстин жоктугу, убакыттарын пайдалуу откоруучу жерлердин жоктугу, аракечтикке, наркоманияга, кылмыштуулукка алып келуучу коркунучу бар

4.    Таза суу менен элибиздин камсыз болбошу

5.    Социалдык тармактарда жакшы  кадрлардын аздыгы

6.    Кээ бир жарандарыбыздын жакырланышы, анын ичинде

 

кобу кредиттерди толой албастыгы

7.    Зооноздук (малдан) оорулардын жугуу коркунучу

8.    Жумушсуздук , социалдык чыналуу

9.    Жайыт пайдалануучулар ортосунда чыр чатактын чыгып кетуу коркунучтары.

 

 

 1. Онугуунун багыттарын аныктоодо томонку принциптерди пайдалануу менен ишке ашырабыз:

           “Алсыз жактарды жоюуу (озгочо коркунуч менен байланышканын)”.

        “Кучтуу жактарын кучотуу ( озгочо мумкунчулуктору бар жактарын)”.

                          «Кучтуу жагын кучотуп, алсыз жагын жоюуу».

                                       4.1.Онугуунун багыты.

Онугуу багытында  биздин АА бирнече багытты тандап алды, аларды чече турган мисалдарды биз ирээти менен белгиледик.

Мектепке чейинки балдарды окутуу жана тарбиялоо багытындагы концепция.

Биздин АА 6 айылдан турганы менен бизде бир дагы айылыбызда бала-бакча жок. Бир нече жыл мурун ААтан чыккан окуучуларыбыз мектепте жакшы корсоткучторго жетишип, райондук, облустук, республикалык олимпиядаларга катышып, байгелуу орундарды алып келишкен. ЖОЖда биздин окуучуларыбыз ийгиликтуу окушуп, жаштар биздеги эмгек коллективдеринин катарын толуктап келишкен.

Азыркы кундо анализдеп карап корсок биздин айылдардын окуучулардын саны ЖОЖдо азайып, мектептерде корсоткучтору томондоп кеткен. Билим алуу, тарбия, бала-бакчадан  башталаарын олко Президентибиз да баса белгилеп жаткан бекерден эместигин биздин АА тын тургундары жана ЖӨБО тушунуп турат. Келечекте жаштарыбыз жакшы, сапаттуу билим алышы, жакшы кадрлардан, болушу учун, биз,  биздин онугуубуздун багытын билим беруу тарбия жагынан баштоону чечтик.

 • Айыл чарба тармагын онуктуруу.

АА да адамзат, табигый, физикалык капиталдардын кучтуулугу, АА ныны географиялык жайгашуусу, биздин айыл чарба тармагын онуктурууго мумкунчулук берет деп эсептейбиз. Азыркы тапта АО тун профайлында корсотулгондой табигый ресурстарыбыз жакшы денгээлде, бирок биздин фермерлерибиздин копчулугу баккан малынан, остургон осумдукторун жалпы эле ондурулгон продукцияларды арзан баада, б.а. сырье катары гана саткандыктан фермерлердин, жашоочулардын кирешелери чон корсоткучторго жетпейт, алынган насыяларды жаап материалдык, финансылык жактан которууго оболго тузулбойт. Озгочо бул маселелер акыркы 1,5-2 жылда ото кейиштуу абалга жеткен. Биздин ААта айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу же болбосо уроондук чарбалар, асыл тукум чарбалары жок. Ошондуктан келечекте айылдарыбызда сапаттуу уроондордун жеткиликтуулугу, багылып жаткан малдын жакшы тукумдуулугу, айыл чарба продукцияларын кайра иштеп чыгуучу чакан жана орто ишканалардын болушу зарыл. Бул жумуш орундарынын пайда болушун, жергиликтуу бюджеттин кобойушун жана жаштарыбыздын ички жана тышкы миграциясын кескин турдо кыскартат. Биздин ААта жайгашкан жайыттар да зор мааниге ээ. Жайыттар туруктуу онуксо, жайытка баруучу жолдор, копуролор ондолуп коптогон аймактардан жайыт пайдалануучулар малдарын Суусамыр ороонуно чыгарышса, ортодо соода-сатык, жергиликтуу эл менен карым-катнаш байланыштар бекемделип чакан жана орто бизнес онугот деп ойлойбуз.

4.1.2 Маданиятты жана спортту онуктуруу багыты.

Суусамыр ороонундо ар кандай фестивалдар, ыр кеселер, малчылардын слеттору, ат оюндары, спорт тармагында ийгиликтуу отуп турат. Биздин ААта маданият жана спорт тармагында таланттары арбын тургундарыбыз бар. Бирок азыркы учурда спорт тармагында айрыкча ат оюндарынан, бир азыраак курош спорт оюндарынан гана жетишкендиктер болбосо, башка спорт оюндары азырынча онукпой жаткан учур. Жаштарыбыз коргозгондой климаттык шартка ылайык хоккей аянтчаларын ( азырынча ачык турдо ) куруп берсек келечекте жаштарыбыздан таланттуу спортчулар чыгуусуна шарт болот деп ойлойбуз. Советтер союзундагыдай дене тарбия сабактарында окуучулар коньки, лыжа тээп откорсо жаштардын ден соолуктарынын чындалышына шарт тузулмок. Ачык муз аянтчасын куруу биздин эсеп боюнча анча коп каражатты талап кылбайт, келечекте уюштуруп берууго пландарыбыз бар. ААта болгону бир маданият уйу (клуб) бар. Алардын учурдагы ремонтуна каражат жетищсиз болууда, маданият тармагындагы кадрлар жокко эссе ( профессионалдык комузчулар, музыканттар, бийчи хореографтар ). Балдарды окутуп уйротууго музыкалык аспаптар жок, музыкалык аппаратуралар да жетишсиз.Эгерде жаштарды окутуп, кружокторго катышканга шарт тузсок,  анда окучу мугалдимдердин айлык маянасын ата-энелер жана ЖӨБО тарабынан толоп берууго болот эле. Келечекте биз маданият жана спорт тармагын онуктурууго бел байладык. Мисалга алсак бизде кок-бору оюну азыркы тапта жакшы онугуудо, айылдарыбызда мурда профессионалдык командаларда ойногон жигиттерибиз бар. Алар азыркы учурда эч айлык албастан жаш оюнчуларды машыктырып жатышат, бирок бул аракеттерден жакшы натыйжа чыгыш учун биз тренерлерибизге айлык акы жана башка чыгымдарын кайсы каржы булагынан чечилишин шарттап берууго аракет жасашыбыз керек. Ошондо биздин ААтын таланттуу спортчуларыбыз олко ичиндеги жана эл аралык мелдештерде утуштарга ээ болушат.

 • Таза суу менен камсыз кылуу багытында.

«Суу- омурдун булагы» — деген ата-бабадан калган соз бекеринен эмес анткени ичуучу суудан ар кандай жугуштуу оорулар жугуп паразитардык оорулар да таркашы мумкун кээ бир коркунучтуу учурларда эпидемияга да айланып кетээрин азыркы убактагы жергиликтуу бийлик дагы эл дагы жакшы тушунот Бирок акча каражатынын тартыштыгынан биз таза суу маселесин чече албай келебиз Биздин ААын айылдарынын суу тутуктору 1960-1970-жылдары курулган. Азыркы учурда кобу жарылып, суу агымдары (утечки) пайда болгон Кээ бир айылдарыбыздагы  райондук санитардык –эпидемиологиялык борборунун  алган ичуучу суунун пробалары микробиологиялык жактан талапка жооп бербен фактылары бар Биздин АА да да   кун жылуурак мезгилде жаш балдардын ич отуу оорулары вирустук гепатиттин А туру (сарык) паразитардык оорулар кездешет Суу тутукторубуз белгиленгендей эски абалда жарылган жерлери бар дезинфекциялык жуудурма (дезинфекционная промывка) оз учурунда жасалбайт хлодоштуруу жасалбайт бактероциддик лампалар жок Бул койгойду чечууго бизге чон суммадагы каражат керек  башкача айтканда биздин жергиликтуу бюджетибиздин акча каражаты жетиштуу эмес Биздин жергиликтуу бийлик жана СООППВ бир аз женилирээк ондоо иштерин оз кучтору менен жасап келет Бул ремонттук иштерге да техника жетишсиз жалдап жасайбыз Эгерде келечекте таза суу долбоору ишке ашса биздин айылдарыбызда суу тутуктору жана башкы суу топтоочу жайларыбыз  (головные водозаборные сооружения)капиталдык ремонттон отсо хлоратордук установкалар бактероцидтик лампалар ишке киргизилсе  элибиз таза суу менен камсыз болот деген тилектебиз Келечекте айылдарыбызды таза суу менен камсыз кылуу менен биргеликте уй ичине суу киргизуу, канализация чыгаруу маселеси турат. Бул багытта Ысык-Кол, Нарын облустарында пилоттук долбоорлорунун опыттарын колдонуп иш чараларды откорсок -анын ичинде элибизди окутуп, жашоо шарттарын жакшыртканга аракет кылуу биздин ой максатыбызда. Таза суубуз болсо канализация системасын оздоштурсок кийинки ото биз учун маанилуу дагы бир багытка- туризмди онуктурууго чон кадам таштсак болот.

 • Туризмди онуктуруу багыты.

Суусамыр ороонундо биздин болжолдуу эсебиз менен жылына 40-50 тышкы (иностранцы)жана 400-500 ички  турисстер келип эс алып кетишет. Озунуздор коргондой мунун  90% Кыргызстандык озубуздун жарандар. Алар кобунчо жаз-жай убактарында кымыс, бээнин сутун ичууго келип кеткен жарандарбыз. Бир аз гана пайызы кыш учурунда «Байтур» эс алуу борборуна, «Татина» эс алуу борборуна  келип эс алышат. Салыштырмалуу биздин ороондой эле коломдуу жерлери бар кээ бир олколорду   алсак жылына миндеген туриссттерди тосушуп, киреше табышат Алардан тушкон каражат элдин  жакшы жашоого шарттарын аткарып андан тышкары туризмге ылайыкташтырылган обьектилерден жергиликтуу бюджетке аябагандай коп акча каражаттары тушуп турат. Биздин шартта болсо магистралдык жолдун боюндагы коомдук тамактануучу жайларда гана осуу темпи байкалат. Биз келечекте чет олколордогу «жол боюндагы станциялар» сыяктуу долбоорлорду ишке ашырсак, мейманкана, соода-сатык, коомдук тамактануу жайлар, автосервистик, медициналык сервистик, автомай куючу жайлар сыяктуу чакан орто бизнести онуктурсок болот.Башкача айтканда сервис болсо туриссттер да болот деп тушунобуз

 

 1. Өнугуу стратегияны ишке ашыруунун ресурстары.

Стратегияны реалдуу турдо ишке ашыруу учун бизге ресурстар керек болот. Алар ички жана сырткы ресурстар:

 • Адамзат ресурстары.

Биринчи кезекте адамдык ресурстарыбыз биздин ААын жашоочулары, ошонун ичинде оз келечегине кайдыгер карабаган жашоонун жакшы жака озгорулушун каалап оз кичи мекенинен чон умуттонгон биздин жаштарыбыз, Биздин жашоочуларыбыз жергиликтуу маанидеги маселелерди чечуудо « бир жакадан баш, бир женден кол» чыгарып жергиликтуу бийлик менен биргеликте иш алып барып келишет. Буга мисалдарыбыз коп, анча чон эмес долбоорду ашар турундо жасаган иш тажрыйбаларыбыз бар. Экинчиден бул ЖӨБО кучтуу депутаттык корпус    жергиликтуу маанидеги маселелерди жана социалдык-экономикалык инфраструктураларды жакшыртууга бел байлаган, озунун аппараты менен озубуздун жаш АО башчыбыз.

 

 • Табигый ресурстар.
 1. Жайыт ресурстарыбыз. Биздин ААын территориясында (59) ААтын жайыт жерлери бар. Келечекте жайыт жерлеринен жергиликтуу бюджетке зор салым кошулат деп ишенебиз. Ал учун жайыт комитетти, ЖӨБО, эл менен башка АО жайыт пайдалынуучулары же жайыт комитеттери менен тыгыз байланышта иш алып барыш керек.
 2. Суу ресурстары.

Суусамыр ороону суу ресурстарына жарды эмес. Акыркы убакта балык остуруу онугуудо, бул тараптан эки балык чарбачылыгы иш алып барып жатат, кардарлар кун санап осуудо.

Айылдын жашоочуларынын таза суу менен камсыз кылууда сугат жерлерди суу менен камсыздоодо биз суу ресурстарыбызга таянсак болот.

 1. Жер ресурстары.

Жергиликтуу бюджетке акча каражаты тушуп турган булактардын бири бул жер улушторубуздон тушуп турган салыктар жана ФПСтин жерлеринин конкурстук негизде ижаралардан тушкон акылар. Жалпы ФПСтин жер аянттары: 

сугат 561га,

кайрак 4978  га,

чабынды 151  га.

2015 жылы орточо ижара акысы 500 сомду тузгон. Сугат жерлердин ижарасы 500 сомду тузгон. Жердин салыгы 19,3 сомду тузгон,

 жер салыгы 52 800 сомду тузгон. ФПСтин жерлеринин ижарага  берилбегени 146  га. Жер реформасынын негизинде ААын жашоочуларына жер улушу катары 6645  га жер берилген.

 • Экономикалык ресурстар.

Муниципалитетте катталган чон объектилер «Байтур» лыжа тебуу жана «Татина» эс алуу борбору, 9 -ашкана, 22- магазин, 1 -аптека, 1 -тандыр,1 — ОсОО Газпромнефть Азия, 1 –аптека «Асель», 1- финансылык топ «Компаньон», 1- финансылык топ «Финка», 1 -ОсОО Элдан Аталык сыяктуу ишканалар бар. Чакан жана орто бизнес тарабынан -42 жумуш оруну тузулгон. Экономикалык ресурстарыбызды эффективдуу колдонсок стратегияны ишке ашырууга жардам берет.

 • Финансылык ресурстар.

Суусамыр АА дотациялык ААын катарында турат.

2014 жылы Кыргыз Республикасынын бюджеттик резолюциясына жана 2015-2016 жылдардын божомолуна ылайык бирден бир принциптеринин бири: дотацияда турган ААын жана шаарлардын санын азайтуу болуп эсептелет. Негизинен биздин коз караш боюнча кээ бир салыктын ставкасын кобойтуу, муниципалдык менчикти эффективдуу башкаруу натыйжалуулугун арттырууга жетишсек б.а. кыймылсыз мулк объектилери, жер фондусунун жана табигый ресурстарынан тушкон кирешени кобойтсок  келечекте жергиликтуу маанидеги маселелерди чечуудо финансылык ресурстарыбыз чон оболго тузоор эле. 2015 жылкы бюджетин аткаруу боюнча айыл окмот башчысынын отчету жана  келээрки жылдын бюджетин бекитуу боюнча жакынкы арада сессиясы болуп отту. 2016 жылдын бюджети каралып чыгып АК тарабынан бекитилип берилди. Ал бюджеттик документке ылайык жергиликтуу бюджетибиз  9  млн.сомду тузду. Бул бюджетибиздин эффективдуулук  принциби менен пайдалансак онугуу стратегиясын аткарууга чон кадамташтаган болобуз, анткени бюджетке депутаттарыбыз инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу максатына- б а    жумшала турган оздук акчалай салымга акча каражатын карап берип жатышат.

 • Муниципалдык менчик.

Муниципалдык менчигибизде 5 мектеп, 2 ФАП, 1 участкалык оорукана бар. Корунуп тургандай муниципалдык менчиктеги объектилерибизден жергиликтуу бюджетке киреше тушпойт. Бул объектилерге жергиликтуу бюджеттен ар кандай чыгымдарына каржылоону бекитилген бюджетке ылайык жургузобуз.

 • Инвестициялык ресурстар.

Кыргыз Республикасынын ЖӨБО жонундо мыйзамынан 31 жана 42 беренесиндеги ЖӨБО го коргозулгон компетенцияларынын негизинде айылдык аймактын социалдык экономикалык инфраструктурасын жакшыртуу, жумуш орундарын тузуу ж.б. иш чараларды аткарууга инвестициялык ресурстун мааниси зор.

ААын профайлында коргозулгондой  Суусамыр АА сырттан инвестиция тартуу боюнча  иш тажрыйбасы мол АА. ЖӨБОы биздин ААта инвестициялык шарттары кызыктуулугун (инвестиционная привлекательность) кепилдеп бериши керек. Биздин жаратылыш ресурстарыбыз, элдин, жергиликтуу бийликтин инвестициялар боюнча жургузгон иш аракеттеринин негизинде келечекте стратегиябызды ишке ашырууга шарт тузот деп билебиз. АА акыркы жылдары иштеген долбоорлор: ПРООН, ТАО, АРИСтин долбоорлору: АИД 1-2-3, “ Жайыттарды, мал чарбачылыгын жакшыртуу долбоору”, жайыттарды туруктуу башкаруу жана башка долбоорлор ишке ашкан жана учурда ишке ашырылууда. Мамлекетибизден жана донордук уюмдар тарабынан инвестиция тартуу, бизнестик чөйрөну, социалдык объектилерди, кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу бул онугуу стратегиясынын аткарылышынын бирден-бир маанилуу принциби деп эсептейбиз жана инвестициялык ресурстарды созсуз турдо эффективдүү колдонобуз деген үмүттөбүз.

 

 

 

 1. Суусамыр АА онугуу стратегиясынын аткарыла турган планы.

 

Максаты/милдети Кутулгон жыйынтык Мөөнөтү Индикаторлору Жооптуу тарап
                                                  Өнүгүүнүн приоритеттүү багыты: I .Билим берүү тармагында
Суусамыр АА окуучулардын билим алуусун жакшыртуу, б.а. билим берүүнү бала-бакчадан баштоо. ( Суусамыр айылына бала-бакча салуу) Окуучуларыбыз мектепте келечекте жакшы окушат. Жаш ата-энелердин жумушка орношууга жана уй тиричилигине кенен убактылары пайда болот. 2017-2018жж 1-класстан баштап балдардын мектепке даярдыгы жакшы болот. Жергиликтуу тургундар, ЖӨБО
Сапаттуу билим алууга (мектептерде) шарт тузуу Балдар учун билим алууга комфорттук шарт тузулот. Мугалим профессиясынын престижи которулот. 2017-2019жж Кызыктар тараптардын канааттандырылгандыгын 50% жогору которуу ЖӨБО, РОБ
Мектептердин учурдагы оңдоосун ишке ашыруу Жылытуу сезонунда мектептерде 18°С тан кем эмес жылуу кабинеттер, таза, жарык, акталып сырдалган окуу болмолору 2017-2019жж Балдардын ооруларынын саны 60% кыскартуу. Балдардын окууга кызыгуусун, канааттандырылганын которуу ЖӨБО, РОБ, мектеп администрациясы
Окуучулардын тартибин, дисциплинасын жогорулатуу. Ата-энелер комитетин бул жумушка активдуу тартуу Окуучулардын сабака келишинин жогорулашы, мектепте тартып тартип бузуунун азайышы 2017-2019жж ИДНдин учетундагы балдардын санынын азайышы 50% кем эмес ОПЦ, ЖӨБО, мектеп админ.
Мугалимдерге социалдык программа иштеп чыгуу Мугалимдердин кесиптик аброюнун которулушу, ишке кызыгуусу 2017-2019жж Кадрлы жетишпегендикти жана жумушту баштоонун (башка жумушка алмаштыруусун азайтуу) ОПЦ, ЖӨБО, мектеп админ.
II. Айыл чарба тармагын онуктуруу
Малдан жакшы тукум алуу, жасалма уруктандыруучу вет.сервис уюштуруу анын ичинде мал доктурлук кызматтын сапатынын жогорулашы. Фермерлерибизде сут, эт багытындагы уй, букалардын жакшы пародаларынын болушу. Мал ооруларынын алдына алуусу 2017-2019жж Фермерлерибиздин кирешелеринин 50% кем эмес которулушу. Жашоочуларыбыздын малдын жугуштуу оорулары менен оорусунун кескин турдо азайышы. ЖӨБО
Уроон чарбасын тузуу Сапаттуу уроон себилип, сапаттуу дан чогултулат 2017-2019жж Фермерлерибиздин кирешелери кобойот ЖӨБО

 

Сутту откорууну камсыздоо Сутту жыйнаган, сактаган борбборлорубуз болсо фермерлерибизге жакшы туртку болот 2017-2019жж Жумуш орундары пайда болот, салык толоо кобойот фермерлердин кирешелери кобойот ЖӨБО
Этти кайра иштетууну киргизуу Колбаса чыгаруучу тушенка чыгаруучу цехтер салынат 2017-2019жж Жумуш орундары, салык толоо, социалдык толомдор ЖӨБО
Малды борборлоштурулган  союу, Талапка жооп берген эт комбинатынын болушу 2016-2019жж Жумуш орундары, салык толоо, социалдык толомдор ЖӨБО
III. Маданият жана спортту онуктуруу
ААта маданият тармагын онуктуруу-клуб, маданият уйлорун ондоо, учудагы ремонтторду жургузуу, музыкалык аспаптарды, аппаратураларды, сахнага кийуучу кийимдерди стып алуу. Жаш таланттардын кобойуусу, музыкалык аспаптар, кийимдер жеткиликтуу болушат 2017-2019жж Кружоктор ачылат ,Олко ичиндеги, эл аралык конкурстарынан утушка ээ болушат,. ЖӨБО
 Ат оюндарынын онугуусун жакшыртуу айылдарыбызддагы кыз-уландардын тогуз коргоол, ордо оюндарынын онугуусун жакшыртуу. Спорттун башка турлорун да онуктуруу Жаштардын спортко кызыгуусунун жогорулашы, таза, сергек жашоого умтулушу 2017-2019жж Олко ичиндеги эл аралык мелдештерде жакшы корсоткучторго утуштарга жетишуу ЖӨБО, рай.спорттук комитет
Спорттун кышкы турлорун онуктуруу 2 ачык муз аянтчасы ачылат, лыжа тебуучу трассаларды салабыз 2017-2019жж Жаштардын ден соолугунун жакшырышы ЖӨБО
Спорттук аттарды даярдоо борборун тузуу Кардарлардын аттарын машыктыруу кызматы болот 2017-2019жж Жумуш орундары пайда болот, салык, социалдык толомдор болот, кирешелер кобойот ЖӨБО
IV.Таза суу менен камсыз кылуу багытында
Кайсар, 1май айылдарында таза суу системасын капиталдык ондоодон откоруу канализациялоону элибизге окутуп уйротуу Кайсар, 1-Май айылдарынын тургундары таза суу менен камсыз болот. Уй тиричилигине ынгайлуу шарттар тузулот 2017-2019жж Жугуштуу, ичеги карын, паразитардык оорулардын кескин турдо кыскаруусу ЖӨБО
Кожомкул, Суусамыр айылдарында бактероциддик лампаларды, хлоротордук тузулушту кайра ишке киргизу Кожомкул, Суусамыр айылдагы элибиз таза суу менен камсыз болот 2017-2019жж Жугуштуу, ичеги карын, паразитардык оорулардын кескин турдо кыскаруусу ЖӨБО
V .Туризмди онуктуруу багытында
Жол боюндагы станцины куруу Туристтерге сервистин жакшырышы 2017-2019жж Туристтердин жылдан жылга кобойушу, жергиликтуу бюджетке акча каражатынын тушушу, жумуш орундары, салык, соц.толомдор ЖӨБО
 Талапка жооп берген заманбап мейманканаларды коомдук тамактануучу, дукон, сервисттик кызматтар, ден-соолук чыноочу профилакторийлерди ачуу Туристтердин кобойушу 2017-2019жж Туристтердин жылдан жылга кобойушу, жергиликтуу бюджетке акча каражатынын тушушу, жумуш орундары, салык, соц.толомдор ЖӨБО
Ички, тышкы туристтерге экологиялык таза продукцияны жарнама кылуу, анын ичинде сут, эт, бал, дары чоптор продукциялары Туристтердин кобойушу 2017-2019жж Туристтердин жылдан жылга кобойушу, жергиликтуу бюджетке акча каражатынын тушушу, жумуш орундары, салык, соц.толомдор ЖӨБО

 

 1. Мониторинг жана баалоонун планы.

 

Кайсы иш чаралар мониторингделет жана бааланат Мооноту Методу, индикаторлор Отчеттук формалар, документтер Жооптуу
1 Суусамыр айылына 100 орундуу бала-бакча куруу 2017ж Визуалдык, фотомониторинг, 1 бала бакча салынат Актылар, фото-видео материалдар, АВР, финансылык документтер, отчеттор БМжБТ тех.козомол адис
2 Сапаттуу билим беруу 2017-2019жж Кызыктар тараптар канааттандырарлык 50% жогору болушу Мектептин директорунун отчету Мектеп администрациясы
3 Мектептерди учурда ондоо иштери 2017-2019жж Кызыктар тараптар канааттандырарлык 50% жогору болушу Оорулардын санын кыскартуу 60% Мектеп администрациясы

ЖОБО

4 Окуучулардын тартибин, дисциплинасын жогорулатуу. Ата-энелер комитетин бул жумушка активдуу тартуу 2017-2019жж Мектептин директорунун отчету Мектеп администрациясы
5 Мугалимдерге социалдык программа иштеп чыгуу 2017-2019жж Мугалимдер туруктуу иштегендиги Мектептин директорунун отчету ЖОБО,мектеп администр.
6 Малдан жакшы тукум алуу, жасалма уруктандыруучу вет.сервис уюштуруу анын ичинде мал доктурлук кызматтын сапатынын жогорулашы.  

2017-2019жж

Фермерлердин кирешелери кобойгондогусу, биздин малды алууга кардарлар кобойгондугу Жергиликтуу бийликтин отчету ЖОБО, ветеринария кызматы
7 Уроон чарбасын тузуу 2017-2019жж Фермерлердин кирешелери кобойгондогусу, биздин уроонду алууга кардарлар кобойгондугу Жергиликтуу бийликтин отчету ЖОБО
8 Сутту откорууну камсыздоо 2017-2019жж Ири муйуздуу сут багытындагы малдын кобойушу, кирешелердин кобойушу .Чакан иш кананын ачылышы, жаны жумуш орундары, салык ,соц. толомдор Жергиликтуу бийликтин отчету ЖОБО
9 Этти кайра иштетууну киргизуу 2017-2019жж Чакан иш кананын ачылышы, жаны жумуш орундары, салык ,соц. толомдор Жергиликтуу бийликтин отчету ЖОБО
10 Малды борборлоштурулган  союуу, 2017-2019жж Чакан иш кананын ачылышы, жаны жумуш орундары, салык ,соц. толомдор Жергиликтуу бийликтин отчету ЖОБО  ветеринар. кызмат
11 ААта маданият тармагын онуктуруу-клуб, маданият уйлорун ондоо, учудагы ремонтторду жургузуу, музыкалык аспаптарды, аппаратураларды, сахнага кийуучу кийимдерди стып алуу. 2017-2019жж Клубдун материалдык, техникалык жакшы жабдылышы Жергиликтуу бийликтин отчету

Корсоткучторго жетуу

ЖОБО
12 Ат оюндарынын онугуусун жакшыртуу айылдарыбызддагы кыз-уландардын тогуз коргоол, ордо оюндарынын онугуусун жакшыртуу. Спорттун башка турлорун да онуктуруу 2017-2019жж Спорттун башка турлорунун онугуусу Жергиликтуу бийликтин отчету спорт комитетинин отчету Жергиликтуу бийлик, спорт комитети
13 Спорттун кышкы турлорун онуктуруу 2017-2019жж Спорттун башка турлорунун онугуусу Жергиликтуу бийликтин отчету спорт комитетинин отчету Жергиликтуу бийлик, спорт комитети
14 Спорттук аттарды даярдоо борборун тузуу 2017-2019жж Жакшы матер. Техникалык базасы менен- ат майданынын ачылышы Жергиликтуу бийликтин отчету спорт комитетинин отчету Жергиликтуу бийлик, спорт комитети
15 Кайсар, 1май айылдарында таза суу системасын капиталдык ондоодон откоруу канализациялоону элибизге окутуп уйротуу 2017-2019жж Жугуштуу, паразитардык оорулардын кыскарышы УДТ (ГСВ)нын , Сан эпидстанциянын отчеттору ЖОБО, СООППВ АДК, УДТ (ГСВ)
16 Кожомкул, Суусамыр айылдарында бактероциддик лампаларды, хлоротордук тузулушту кайра ишке киргизу 2017-2019жж Жугуштуу, паразитардык оорулардын кыскарышы УДТ (ГСВ)нын , Сан эпидстанциянын отчеттору ЖОБО, СООППВ АДК, УДТ (ГСВ)
17 Жол боюндагы станцины куруу 2017-2019жж Чет олкодон жана ички турисстердин арбын келиши Жергиликтуу бийликтин отчету

 

ЖОБО
18  Талапка жооп берген заманбап мейманканаларды коомдук тамактануучу, дукон, сервисттик кызматтар, ден-соолук чыноочу профилакторийлерди ачуу 2017-2019жж Чет олкодон жана ички турисстердин арбын келиши Жергиликтуу бийликтин отчету

 

ЖОБО
19 Ички, тышкы туристтерге экологиялык таза продукцияны жарнама кылуу, анын ичинде сут, эт, бал, дары чоптор продукциялары 2017-2019жж Чет олкодон жана ички турисстердин арбын келиши Жергиликтуу бийликтин отчету

 

ЖОБО

Бул иш чараларды мониторинг кылганга жергиликтуу айыл тургундарынан,АК депутаттарынан, айыл окмот кызматкерлеринен турган  (керектуу учурда) адамдардын топторун ишке тартабыз.

 

 1.Стратегический план развития села     Перспективдик план.  Инвестициялык план. Иштеп чыгуу.

 

 

 1. 2017-2018 жылдарга Инвестициялык план.

 

Микро/чон долбоорлордун аталышы Айылы Башталган жана бутуу мооноту Бюджети Каржылоо булактары
АРИС ЖӨБО коомчулук МФ КР
1 Кызыл-Ой  мектебинин чатырын капиталдык ремонттон откоруу Суусамыр 2017ж 3 793680 793680 3  000 000

 

 

2 Жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга жана тоют камдоо багытындагы долбоорлорго Суусамыр АА 2017ж 1 312 500 1 050 000 262 500

 

3 Суусамыр айылына

Бала-Бакча куруу

Суусамыр 2017ж 1890000 18000000 900000
4 Спорттун кышкы жана  жайкы көп тармактуу аянтчасы Суусамыр 2017ж 1230000 1 180 000 50000
5 Тынчтык  көчөсундөгү жолду капиталдык ремонттон өткөрүү  жана стандарт  лотокторду орноштуру Суусамыр 2017ж 650000
6 Суусамыр айылындагы Жибек-Жолу жана ички көчөлөрүндөгү жыгач тиргичтерин ТБетон  зым тирек  тирегичине алмаштыруу. Суусамыр 2017ж 1095821 50000 Север эл. 1045821
7 Суусамыр айылына таштанды таштоочу жайды куруу

 

 

 

Перспективдик план.

Перспективадагы микро долбоорлор Болжолдуу бюджет Болжолдуу каржылоо планы Мумкун болгон каржылоо булактары
2017 2018 2019 2017 2018 2019
АРИС Коо Башка АРИС Коом. Башка АРИС Коом Башка
  Суусамыр,Тунук,Кожомкул, Кызыл-Ой айылдарына таза суу долбоору менен иче турган суу системасын капиталдык ремонтун жасоо 4500000   +         + + +      
1 Суусамыр айылына

Бала-Бакча куруу

18000000 + + + +
2 Айыл чарба теника сервисин  түзүү 500 000 + +
3 Жайыттардын инфраструктурасын жакшыртуу,ветеринария,малга тоют даярдоо долбоорлору 2 500 000 + + 1,875мин 625мин
4 Кызыл-Ой айылынын мектебинин чатырын капиталдык ремонттоо 3793680 + +
5 Клуб куруу 1 500000 + +
7 Спорттун кышкы түрлөрүн өнүктүрүү объектилерин тузуу, куруу,  ачык муз аянтчасы, лыжалык трасса 1 000 000 + + + +

 

+ + + +
8
9
10 + +

 

Жумушчу топтун  торагасы :  __________________          Кулматов Н.А.

А/Ө башчысы                           __________________            Отунчиев У.Ш.


 

Cхемы и границы избирательных участков

ГРАНИЦЫ УИК № 7346

(при составлении границ избирательного участка указать все улицы (проспект, переулок, тупик).

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей избирательные участки образуются с учетом местных и иных условий в целях создания максимальных удобств для избирателей. Не допускается пересечение границ избирательных участков с границами округов. (статья 11 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей»)

Центр: с.Суусамыр ул. Тынчтык №14 сш. им.К.Кадырбекова

В границах: улицы Тынчтык, Жибек Жолу, М.Калыйбекова, Н.Байтурсунова, Н.Дурбелова, Э.Алымкулова, Э.Турдугулова, Жаман Саз, Б.Чылпакова, Эгемендүүлүк, Кожомкул, Ынтымак, Эркиндик, Кырчынды Коо, Арал

СХЕМЫ УИК № 7346

(при составлении схемы избирательного участка указать все нумерации объектов недвижимости по четной и нечетной сторонам улиц, находящихся в описанных границах избирательного участка)

Номер улицы Наименование улиц Номера объектов недвижимости
1. улица Тынчтык нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17а, 17б, 19а, 19б, 19в, 21а, 21б, 21в, 21г, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37 )

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40)

2. улица Жибек Жолу нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 38б, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 )

3. улица М.Калыйбекова нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)

4. улица Н.Байтурсунова нечетная: (1, 3, 5а, 5б, 7, 9а, 9б, 11а, 11б, 13а, 13б, 15а, 15б, 17а, 17б, 19, 21а, 21б, 23а, 23б)

 

четная: (2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12а, 12б, 14, 16а, 16б, 18а, 18б, 20, 22)

5. улица Н.Дурбелова нечетная: (1, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 9, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д)

 

четная: (2а, 2б, 2в, 2г, 4а, 4б, 4в, 6, 8, )

6. улица Э.Алымкулова нечетная: (1а, 1б, 3, 5а, 5б, 7а, 7б, 9а, 9б, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19)

 

четная: (2, 4а, 4б, 4в, 4г, 6а, 6б, 8, 10, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20а, 20б, 22, 24, 26)

7. улица Э.Турдугулова нечетная: (1, 3, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23)

 

четная: (2а, 2б, 2в, 2г, 4а, 4б, 4в, 4г, 6, 8, 10, 12, 14а, 14б, 16а, 16б, 18а, 18б)

8. улица Жаман Саз нечетная: (1, 1а, 3, 5, 7)

 

четная: (2, 4, 6)

9. улица Б.Чылпакова нечетная: (1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 38б, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52)

10. улица Эгемендүүлүк нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50а, 50б, 52а, 52б, 54 )

11. улица Кожомкула нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 )

12. улица Ынтымака нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 )

13. улица Эркиндика нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 )

14. улица Кырчынды Коо нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 )

15. улица Арал нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 )

  ГРАНИЦЫ УИК № 7347

(при составлении границ избирательного участка указать все улицы (проспект, переулок, тупик).

  Центр: с.Биринчи Май ул.1-Май №7 сш. им. С.Карабекова

В границах: улицы Асанбай, 1-Мая, Чоӊ Υч Эмчек, Токтогон, Кырчынды Коо, Жолго, участки Новый Путь, Алга

  СХЕМЫ УИК № 7347

(при составлении схемы избирательного участка указать все нумерации объектов недвижимости по четной и нечетной сторонам улиц, находящихся в описанных границах избирательного участка)

1. улица Асанбай

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)

2. улица 1-Мая

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28)

 

3. улица Чоӊ Υч Эмчек

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)

4. улица Токтогон

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 )

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)

5. улица Кырчынды Коо нечетная: (1, 3, 5)

 

четная: (2, 4)

6. улица Жолго

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12)

7. участок Алга

 

нечетная: (1, 3)

 

четная: (2)

8. участок Новый Путь

 

нечетная: (1, 3, 5, 7)

 

четная: (2, 4, 6)

  ГРАНИЦЫ УИК № 7348

(при составлении границ избирательного участка указать все улицы (проспект, переулок, тупик).

  Центр: с.Кожомкул ул.Жибек Жолу №39 сш. им. С.Мырзакматова

В границах: улицы Жибек Жолу, К.Токолдошова, Жээк, К.Молдалиева, Жоо Жүрөк, переулки Жибек Жолу, К.Токолдошова

  СХЕМЫ УИК № 7348

(при составлении схемы избирательного участка указать все нумерации объектов недвижимости по четной и нечетной сторонам улиц, находящихся в описанных границах избирательного участка)

1. улица Жибек Жолу

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, 29б, 31а, 31б, 31в, 33а, 33б, 33в, 35а, 35б, 35в, 37а, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49а, 49б, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97)

 

 

четная: (2, 4а, 4б, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20а, 20б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 38б, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54а, 54б, 54в, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 )

2. переулок Жибек Жолу

 

нечетная: (1, 3, 5)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)

 

3. улица К.Токолдошова

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24а, 24б, 26, 28, 30)

4. переулок К.Токолдошова

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9 )

 

четная: (2, 4, 6, 8)

5. улица Жээк нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)

6. улица К.Молдалиева

 

нечетная:

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26)

7. улица Жоо Жүрөк

 

нечетная: (1, 3, 5)

 

четная: (2, 4а, 4б, 6)

  ГРАНИЦЫ УИК № 7349

(при составлении границ избирательного участка указать все улицы (проспект, переулок, тупик).

  Центр: с.Кызыл-Ой ул.Жибек Жолу №23 сш. им. Түркмөна

В границах: улицы Жибек Жолу, Ш.Кулуева, А.Сагындыкова, Ынтымак, Бармак

  СХЕМЫ УИК № 7349

(при составлении схемы избирательного участка указать все нумерации объектов недвижимости по четной и нечетной сторонам улиц, находящихся в описанных границах избирательного участка)

1. улица Жибек Жолу

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 39а, 41)

 

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 )

2. улица Ш.Кулуева

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68)

 

3. улица А.Сагындыкова

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24)

4. улица Ынтымак нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22)

5. улица Бармак

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10)

 

  ГРАНИЦЫ УИК № 7397

(при составлении границ избирательного участка указать все улицы (проспект, переулок, тупик).

  Центр: с.Тунук ул.Жибек Жолу №9 сш. им. И.Бегимкулова

В границах: улицы Жибек Жолу, Жолуке-1, Жолуке-2, Кырбаш-1, Кырбаш-2, Эркин-Сай, Тунгуч, Келечек, Чаруя; с.Кайсар ул.Келечек, А.Солтобаева

  СХЕМЫ УИК № 7397

(при составлении схемы избирательного участка указать все нумерации объектов недвижимости по четной и нечетной сторонам улиц, находящихся в описанных границах избирательного участка)

1. улица Жибек Жолу

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9)

 

 

четная: (2, 4, 6, 8 )

2. улица Жолуке-1

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34)

 

3. улица Жолуке-2

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12)

4. улица Кырбаш-1

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16)

5. улица Кырбаш-2

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)

6. улица Эркин-Сай

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16)

7. улица Тунгуч

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)

8. улица Келечек

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9)

 

четная: (2, 4, 6, 8)

9. улица Чаруя

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10)

10. с.Кайсар улица Келечек

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16)

11. с.Кайсар улица А.Солтобаева

 

нечетная: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)

 

четная: (2, 4, 6, 8, 10, 12)

 

В случаях, если одно село образует границу одного УИК также необходимо указать наименование всех улиц и номеровобъектов недвижимости, расположенных в границах УИК.

Глава Суусамырского айыл окмоту                                                                     М.Сейткулов

Comments are closed