2020-жылга карата айдап-себүү, оруп-жыйуу, тоют даярдоо, арык салуу, боюнча техникалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жана мал бактыруунун тарифтерин, айып өлчөмдөрүн бекитүү, көчүп конуу мөөнөттөрүн тактоо жөнүндө 2020-жылдын 15-апрелиндеги №38/1 токтому

 

Добавить комментарий